Fysiotherapie en Manuele therapie

Het doel van therapie is om patiënten zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Fysiotherapie en manuele therapie kunnen elkaar hierbij perfect versterken. Fysiotherapie dient als basis voor de behandeling en manuele therapie kan een aanvulling zijn wanneer extra diepgang in de benadering van een probleem noodzakelijk is. Ook krijgt u oefeningen mee voor thuis, om zo uw herstel te bevorderen en terugkerende klachten te voorkomen.

In ons therapieconcept zijn preventie en ergonomie altijd van belang om voor een duurzame oplossing te gaan. Ook hechten we veel waarde aan goede uitleg richting patiënten, zowel bij de intake als tijdens de behandelperiode. Dat zorgt ervoor dat de patiënt in de eerste plaats zijn/haar probleem kan begrijpen en vervolgens leert hoe hij/zij er mee om moet gaan om de gewenste resultaten te behalen. Dan is de patiënt klaar om zelfstandig de gepaste fysieke belasting aan te kunnen.

Oefenruimte

Voor behandelingen in onze oefenruimte wordt er per patiënt een oefenschema op maat opgesteld. Dit zorgt ervoor dat de oefeningen eenvoudig door u uitgevoerd kunnen worden.

Tijdens de behandelingen evalueert uw therapeut of het oefenschema aangepast moet worden. Op deze manier wordt dus de fysieke belastbaarheid heropgebouwd. Zo wordt ook het effect van de oefentherapie meetbaar gemaakt aan de hand van bepaalde parameters, zoals toenemende kracht, uithoudingsvermogen, etc.

Dit is een zinvolle aanvulling om u op een efficiënte en snelle manier beter te laten functioneren.

Oefenruimte

Multidisciplinair overleg

Wij nemen met onze praktijk deel aan multidisciplinair overleg (ook wel "MDO") met artsen uit de buurt, specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, psychologen en andere paramedische disciplines i.v.m. kwetsbare ouderen in de wijk met de bedoeling deze zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Heeft u acute of chronische klachten van het bewegingsapparaat?