Alle therapeuten die bij ons in de praktijk werken, zijn BIG-geregistreerd en voldoen aan de kwaliteitseisen van het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie (CKR) van de vakvereniging. Omdat we regelmatig nascholingen volgen mogen we in dit kwaliteitsregister blijven staan.

Scholingen bestaan uit bezoek aan congressen, studiedagen, cursussen, meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en begeleiden van stagiaires fysiotherapie en artsen in opleiding, welke bij ons in de praktijk stage lopen. Artsen in opleiding komen bij ons enkele dagen meelopen in de praktijk om te zien wat fysiotherapie en manuele therapie voor hen en voor hun latere patiënten kunnen betekenen.

Op deze manier kunnen wij onze kennis doorgeven aan de volgende generatie.

Waardering patiënten

We doen ons best om de ervaringen van patiënten objectief en anoniem in kaart te brengen. Hier kunt u de resultaten vinden van twee meetinstrumenten welke we gebruiken om onze kwaliteit in kaart te brengen. Zorgkaart Nederland is op initiatief van de Nederlandse Patiëntenfederatie, Qualiview is op verzoek van verzekeraars.


Zorgkaart Nederland

Heeft u acute of chronische klachten van het bewegingsapparaat?